Context

Context of Tân ỷ thiên đồ long ký, [Part 2], [tổng đạo diễn, Jiang Jiajun]