Context

Context of Khovanshchina ; : narodna︠i︡a muzykalʹna︠i︡a drama v 5 děistvi︠i︡akh, 6 kartinakh, Libretto M. Musorgskogo. Zavershenie sochineni︠i︡a, red. i instrumentovka H. A. Rimskogo-Korsakova. Khovanshchina; popular music drama in 5 acts, 6 scenes. Libretto by the composer. Completed, edited and orchestrated by N. Rimsky-Korsakov