Context

Context of Anata kaimasu : I will buy you, Shōchiku ; seisaku Masaharu Kokaji ; kyakuhon Matsuyama Zenzō ; kantoku Kobayashi Masaki, (videorecording)