Context

Context of TOEFL tesuto risuningu mondai 350, Kida Yoshifumi cho