Context

Context of Shi wei nu : Gilded chopsticks, [giám chế, Huỳnh Vỹ Thanh ; biên kịch, Tiêu Lãng], (videorecording)