Context

Context of Kanko no machi, Shōchiku Kabushiki Kaisha seisaku = Janus Films ; a Shochiku film ; a Shochiku co-production ; directed by Keisuke Kinoshita ; script by Kaoro Morimoto, (videorecording)

Instantiates