1 Resources share the relationship provider to Tai shi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Taibei Shi, 2008