Context

Context of Painappuru no marukajiri, Shōji Sadao