San Francisco Public Library

Di wu xiang xiu lian, xue xi xing zu zhi de yi shu yu shi wu, Bide Shengji zhu ; Guo Jinlong, Qi Ruolan yi = The fifth discipline : the art and practice of the learning organization / Peter M. Senge

Label
Di wu xiang xiu lian, xue xi xing zu zhi de yi shu yu shi wu, Bide Shengji zhu ; Guo Jinlong, Qi Ruolan yi = The fifth discipline : the art and practice of the learning organization / Peter M. Senge
Language
chi
Illustrations
illustrations
Index
no index present
Literary Form
non fiction
Main title
Di wu xiang xiu lian第五項修練 :
Oclc number
1135985349
Responsibility statement
Bide Shengji zhu ; Guo Jinlong, Qi Ruolan yi = The fifth discipline : the art and practice of the learning organization / Peter M. Senge彼得・聖吉 著 ; 郭進隆, 齊若蘭 譯 = The fifth discipline : the art and practice of the learning organization / Peter M. Senge
Series statement
Cai jing qi guan, BCB646財經企管, BCB646
Sub title
xue xi xing zu zhi de yi shu yu shi wu學習型組織的藝術與實務 /
resource.variantTitle
Xue xi xing zu zhi de yi shu yu shi wu
Mapped to

Incoming Resources