Context

Context of Ỷ thiên đồ long ký (2003) : The Heaven sword and dragon saber, [Part 1], [biên kịch, Wei Xin ; đạo diễn, Lai Shuiqing]