Context

Context of Guan yu gong zuo de 9 da huang yan, Makesi.Bajinhan, Aixili.Gude zhu ; Li Fangling yi = Nine lies about work : a freethinking leader's guide to the real world / Marcus Buckingham, Ashley Goodall, (electronic resource)