Context

Context of Paris by night, 125, Chiều mưa biên giới