Context

Context of Paris by Night, 95, cám ơn cuộc đời, Thúy Nga hân hạnh giới thiệu ; director, Alan Carter ; executive producers, Paul Huynh & Marie To