1 Resources share the relationship instantiates to Chuan qi da heng, The legendary tycoon, dao yan, Zhuang Xunxin, Xiao Bicun