Context

Context of Nửa Thê Kỷ Huyên Sử Bài Tân Cô Giao Duyên, New Saigon Entertainment ; Viẽ̂n Châu