Context

Context of Blockchain Technology in Internet of Things, by Liehuang Zhu, Keke Gai, Meng Li