San Francisco Public Library

Mãi mãi là bao lâu..., đạo diẽ̂n, Đăng Thái Huyè̂n ; giám đó̂c sản xuá̂t, Trà̂n Huy Cường ; sản xuá̂t, Blue Light

Label
Mãi mãi là bao lâu..., đạo diẽ̂n, Đăng Thái Huyè̂n ; giám đó̂c sản xuá̂t, Trà̂n Huy Cường ; sản xuá̂t, Blue Light
Language
vie
Characteristic
videorecording
Main title
Mãi mãi là bao lâu...
Oclc number
967230304
Responsibility statement
đạo diẽ̂n, Đăng Thái Huyè̂n ; giám đó̂c sản xuá̂t, Trà̂n Huy Cường ; sản xuá̂t, Blue Light
Runtime
http://bibfra.me/vocab/marc/unknown
Target audience
adult
Technique
live action
Classification
televisionwriter
resource.televisiondirector
resource.televisionproducer
Mapped to