Context

Context of Liveshow Trấn Thành 2014 : Chuyện Giỡn như Thiệt, (videorecording)