San Francisco Public Library

Jin chai die ying, The female assasins in the palace, dao yan Huang Jianxun, Zhang Yaoxing, [Part 2]

Label
Jin chai die ying, The female assasins in the palace, dao yan Huang Jianxun, Zhang Yaoxing, [Part 2]
Language
vie
Characteristic
videorecording
Main title
Jin chai die ying
Medium
videorecording
Oclc number
1083722706
Responsibility statement
dao yan Huang Jianxun, Zhang Yaoxing
Sub title
The female assasins in the palace
Summary
Lấy bối cảnh thời kỳ Ung Chính năm thứ 6, Khoa Nhĩ Tẩm Bộ - Bối Lặc Ba Đồ cùng huynh trưởng là Bác Nhĩ Tế và biểu muội Đạt Na đến Đại Thanh để chuẩn bị cho Bác Nhĩ Tế liên hôn với Đoan Mẫn quận chúa - con gái Di Thân Vương Dận Tường của Đại Thanh. Sau đó, Bác Nhĩ Tế, Đạt Na và một số viên quan đại thần trong triều Thanh lần lượt mất tích. Tiếp đó lại xảy ra vụ án mất trộm 12 cây trâm vàng. Bối Lặc Ba Đồ được giao trọng trách điều tra vụ án cùng Thái Điệp - con gái Đa La Tuệ Triết quận Vương. Khi mới gặp, Ba Đồ và Thái Điệp tỏ ra không ưa nhau nhưng trong quá trình điều tra vụ án, họ dần nảy sinh tình cảm và phát hiện ra nhiều bí mật
Technique
live action
resource.variantTitle
Vụ án cây trâm vàngFemale assasins in the palace
Mapped to

Incoming Resources