San Francisco Public Library

Ne iut ŭi anae, JTBC ; DRM Media ; Drama House ; chief producer, Jo Joon Hyung ; directors, Lee Tae Gon, Kim Jae Hong

Label
Ne iut ŭi anae, JTBC ; DRM Media ; Drama House ; chief producer, Jo Joon Hyung ; directors, Lee Tae Gon, Kim Jae Hong
Language
vie
Characteristic
videorecording
Main title
Ne iut ŭi anae
Oclc number
868987956
Responsibility statement
JTBC ; DRM Media ; Drama House ; chief producer, Jo Joon Hyung ; directors, Lee Tae Gon, Kim Jae Hong
Runtime
http://bibfra.me/vocab/marc/unknown
Summary
"This drama is about two married couples who live in the same apartment building but on different floors. Min Sang Sik (Jung Joon Ho) is a department head for a large corporation, He is already married, but is attracted to Sang Song Ha (Yum Jung Ah), who stays on a lower level in the same building. Chae Song Ha works as a marketing team leader for an advertising company. She is a perfectionist and needs everything perfect at home and work. Although she has a husband who works as a doctor, her life is missing something..."--summarized from koreandrama.org"Bộ phim này nói vè̂ cặp vợ chò̂ng người ở trong 2 căn hộ gió̂ng nhau nhưng ở 2 tà̂ng khác nhau. Sang Min Sik là giám đó̂c của một công ty lớn. Anh đã ké̂t hôn nhưng bị thu hút bởi Chae Song Ha là người ờ tà̂ng dưới nhà anh. Chae Song Ha là trưởng bộ phận tié̂p thị cho một công ty quảng cáo. Cô á̂y là một người cà̂u toàn và cà̂n tá̂t cả mọi thứ hoàn hảo ở nhà và làm việc. Mặc dù cô á̂y có một người chò̂ng là bác sĩ nhưng cuộc só̂ng của cô không má̂y vui vẻ..."--container
Technique
live action
resource.variantTitle
Tinh cô láng giềngYour neighbor's wife
Classification
Director
chiefproducer
jointdirector
usdistributor
Mapped to