1 Resources share the relationship itemizes to Xian dai xin su pai, Da ai dian shi tai zhu - (pbk.)