6 Resources share the relationship production company to Zhong yang dian shi tai (Beijing, China)