San Francisco Public Library

Những sắc màu hôn nhân, sản xuất, Blue Light ; giám đốc sản xuất, Trần Huy Cường ; đạo diễn, Nguyễn Anh Tuần

Label
Những sắc màu hôn nhân, sản xuất, Blue Light ; giám đốc sản xuất, Trần Huy Cường ; đạo diễn, Nguyễn Anh Tuần
Language
vie
Characteristic
videorecording
Main title
Những sắc màu hôn nhân
Medium
videorecording
Oclc number
1014027427
Responsibility statement
sản xuất, Blue Light ; giám đốc sản xuất, Trần Huy Cường ; đạo diễn, Nguyễn Anh Tuần
Runtime
http://bibfra.me/vocab/marc/unknown
Summary
"Những Sắc Màu Hôn Nhân HTV9 Tập ( 31 tập cuối) Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, 5 gia đình nhỏ là 5 câu chuyện khác nhau với những hoàn cảnh, khó khăn, bế tắc, cám dỗ... khác nhau. Phim Nhung Sac Mau Hon Nhan Đơn cử như gia đình vợ chồng Dũng (Quang Tuấn đóng) và Huyền (Milan Anh Thư). Hai năm trước, Dũng đã từ bỏ vai trò là giảng viên đại học, nhận tội và đi tù thay cho vợ (Huyền) vì án kinh tế. Ngày Dũng mãn hạn tù, Huyền và Chính (Nguyễn Linh Sơn) lái xe đi đón, còn vợ chồng Minh - Nga, Hoàng- Mai, Huy-Loan tập trung ở nhà Dũng làm tiệc chờ đón Dũng về. Trên xe ô-tô đến trại giam, khán giả biết được mối quan hệ bất chính giữa Huyền và Chính. Họ quyết định chuyện giữa họ sẽ chấm dứt, và sống để dạ chết mang theo. Huyền vẫn yêu Dũng và Chính cũng không muốn đánh mất tình bạn với Dũng." --, Container"The Color of Marriage HTV9 Volume (31 last episode) Each tree per flower, each house each scene, 5 small families are 5 different stories with different circumstances, difficulties, deadlock, temptation ... different . Film Nhung Sac Mau Hon Nhan For example, the family couple Dung (Quang Tuan) and Huyen (Milan Anh Thu). Two years ago, Dung renounced his role as university lecturer, pleaded guilty and went to jail for his wife (Huyen) for economic reasons. On the prison term, Huyen and Chinh (Nguyen Linh Son) drive to pick up, while the couple Minh - Nga, Hoang Mai, Huy - Loan concentrated in the Dung to wait for Dung. In the car to the detention center, the audience learned about the nefarious relationship between Huyen and Chinh. They decide between them will end, and live to die carrying. Huyen still love Dung and Chinh also do not want to lose friendship with Dung." --, Very rough translation of the Vietnamese summary
Target audience
adult
Technique
live action
resource.variantTitle
Sắc màu
Classification
resource.cinematographer
televisionwriter
resource.productioncompany
resource.televisiondirector
resource.televisionproducer
Mapped to