2 Resources share the relationship contributor to Huan qiu ying shi fa xing you xian gong si