Context

Context of Zhang Chongren yi shu hui gu zhan : Rétrospective Tchang Tchong Jen, [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui]