San Francisco Public Library

Tình kỹ nữ, biên kịch, Trần Quế Ngọc ; đạo diễn, Bùi Nam Yên, [Phần 2]

Label
Tình kỹ nữ, biên kịch, Trần Quế Ngọc ; đạo diễn, Bùi Nam Yên, [Phần 2]
Language
vie
Characteristic
videorecording
Main title
Tình kỹ nữ
Medium
videorecording
Oclc number
1031279738
Responsibility statement
biên kịch, Trần Quế Ngọc ; đạo diễn, Bùi Nam Yên
Runtime
http://bibfra.me/vocab/marc/unknown
Technique
live action
resource.screenwriter
Mapped to