3 Resources share the relationship contributor to Natti Natasha