1 Resources share the relationship instantiates to Xian dai xin su pai, Da ai dian shi tai zhu